CyberGame: prvé hodnotenie 24 hodín po skončení hry a nový rozmer. Účastníci využívali umelú inteligenciu!

Druhý ročník národnej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame sa skončil s počtom 2334 registrovaných účastníkov na slovenskej aj anglickej platforme. Odborným garantom súťaže je Národný bezpečnostný úrad.

Na slovenskej platforme bolo 1788 registrovaných, z toho 832 aktívnych hráčov, čo znamená v oboch kategóriách výrazný nárast. Potešilo 754 účastníkov do 25 rokov a organizátori overujú identitu najmladšieho hráča, ktorý uviedol vek desať rokov.

V CyberGame 2023 sa stretli skúsení a motivovaná hráči – až traja vyriešili úplne všetky úlohy a majú zhodný počet bodov. „V druhom ročníku bolo viac a ťažších úloh a napriek tomu hráči hrali veľmi slušne. Na to, aby uhrali taký vysoký počet bodov, museli viacej študovať a výsledkom je ich odborný rast a nájdenie nových talentov,“ hovorí Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Ani CyberGame sa nevyhla aktuálnemu fenoménu, ktorým je dostupnosť generatívnych jazykových modelov na báze umelej inteligencie. Explózia v ich využívaní, predovšetkým ChatGPT, pravdepodobne navždy zmenila štýl, akým sa riešia kyberbezpečnostné hry CTF (Capture the Flag). Tím SK-CERT tak musel zmeniť aj spôsob, ako hru vytváral a testoval.

„Pri niektorých úlohách by použitie generatívneho modelu úplne odstránilo ľudský rozmer a tak sme využili slabiny modelu a úlohy prispôsobili tak, aby riešenie nebolo také priamočiare. CyberGame sme testovali voči dostupnej verzii ChatGPT 3.5, ktorú však tesne pred otvorením nahradila inovovaná verzia ChatGPT 4. Musíme priznať, že sme mali šťastie, pretože hoci je tento model výrazne lepší, v každej úlohe sa stále našli body, ktoré ani tento model nevyriešil úspešne,“ vysvetľuje člen autorského tímu Milan Pikula.

Autorský tím pozoroval, že niektorí hráči efektívne používali generatívne modely a boli si vedomí ich silných a slabých stránok. „Skvelá práca a skvelá schopnosť rýchlo adoptovať novú technológiu vo svoj prospech!“ komentuje Milan Piukula.  

Niektorí hráči však považovali model AI za neomylný a autorský tím tak počas hry nachádzal v komunikačnom kanáli veľa hlásení o „chybných scenároch“. Viaceré žiadosti o podporu, obzvlášť v oblasti forenznej analýzy, obsahovali veľmi dôveryhodne vyzerajúce artefakty, ktoré sa však ukázali byť „halucináciou“ modelu.

Tím SK-CERT sa takto počas súťaže stretol s nečakaným efektom. Keďže ani profesionáli nemohli vopred vylúčiť, či sa dá taký, či onaký artefakt skutočne získať z poskytnutých obrazov, stálo ich vyšetrovanie týchto prípadov nemálo času.

Keďže pri riešení úloh je zakázaná tímová hra, všetky prípady, kedy by takáto spolupráca mohla viesť k neférovej výhode na ocenených pozíciách, budú dodatočne penalizované. Autori hry pripisujú tento jav atraktívnosti súťaže a vysokej konkurencii a zároveň takto trvajú na prísne individuálnom hodnotení a ocenení výnimočnosti.

Desať hráčov CyberGame do 25 rokov je nominovaných do národného tímu Slovakia Team v prestížnej súťaži European Cyber Security Challenge 2023 a začali spoločnú prípravu.

Úplné výsledky CyberGame 2023 budú vyhlásené 17. mája. Organizátori vyzvú víťazov vo všetkých kategóriách k odhaleniu identity a prevzatiu cien.

Slávnostné odovzdanie cien v štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave bude 9. júna.


« Späť na zoznam