SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191015-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Zingbox Inspector viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Palo Alto vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Zingbox Inspector, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri aktualizáciách a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191011-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Apple iTunes zraniteľnosti Popis Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt iTunes, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente Bonjour umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosť…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191011-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Cobham EXPLORER 710 kritické zraniteľnosti Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v Cobham EXPLORER 710. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a úplnú kontrolu nad systémom. Dátum prvého zverejnenia varovania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191010-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Google Android kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie sú kritické bezpečnostné zraniteľnosti v Media framework, ktoré by mohol vzdialený, neautentifikovaný útočník prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených súborov zneužiť na vykonanie škodlivého kódu v kontexte…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191010-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor iTerm2 kritická zraniteľnosť Popis Vývojári príkazového riadku iTerm2 pre macOS vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť v komponente tmux umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 09.10.2019 CVE…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191010-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Viacero zraniteľností Juniper produktov Popis Spoločnosť Juniper vydala bezpečnostne aktualizácie na svoje produkty Junos OS, SBR Carrier, CTPView, CTPOS a Contrail Networking, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v komponentoch tretích strán umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191009-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Kritické zraniteľnosti v SAP produktoch Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte NetWeaver Process Integration je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri autentifikácii a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191009-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor SMA Solar Technology AG Sunny WebBox kritická zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej zraniteľnosti v produkte Sunny WebBox. Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonávať neoprávnené zmeny v systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania 08.10.2019 CVE CVE-2019-13529 CVE – Zasiahnuté systémy…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191009-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SolarWinds Dameware Remote Mini Remote Client Agent Service kritická zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produkte SolarWinds Dameware Remote Mini Remote Client Agent Service. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191008-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Micro Focus ArcSight Logger kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Micro Focus vydala bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…