SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210728-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Sunhillo SureLine produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Sunhillo vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt SureLine, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210728-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor CODESYS V3 web server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť CODESYS GmbH vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt V3 web server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210727-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Apple iOS a iPadOS – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje zero day kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210723-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Dell OpenManage Enterprise – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Dell vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt OpenManage Enterprise, ktorá opravuje tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210723-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Apple produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210723-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Atlassian Jira Data Center a Service Management Data Center – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Atlassian vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Jira Data Center a Service Management Data Center, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210720-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Oracle produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Oracle vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210720-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Ovládač v tlačiarňach HP, Xerox a Samsung – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť HP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje lokálnemu, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa eskalovať svoje…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210720-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.4 Identifikátor Linux kernel – kritická bezpečnostná zraniteľnosť „sequoia“ Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu v jadre operačného systému Linux. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, eskalovať svoje privilégiá a následne…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210719-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Apple iOS WiFiDemon – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt iOS, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente vykonať škodlivý kód s…