SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240229-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor WPvivid WP plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WordPress pluginu WPvivid vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1981 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie (zneužitie parametra ‚table_prefix‘) vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240229-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor NotificationX WP plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WordPress pluginu NotificationX vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1698 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie (zneužitie parametru ‚type‘) vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240228-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Addon Library WP Plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti WordPress pluginu Addon Library. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1710 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvoreného súboru získať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240228-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor WP eCommerce – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti WordPress pluginu WP eCommerce. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s označením CVE-2024-1514 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód a následne získať neoprávnený prístup…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240228-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Page Builder WP plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WordPress pluginu Brizy – Page Builder vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1311 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240228-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor WordPress Ultimate Member – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WordPress pluginu Ultimate Member vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1071 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód a…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240227-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor IBM produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť IBM vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2023-24540 sa nachádza v produkte IBM Cloud Pak for Data Scheduling, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240227-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Dell produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Dell vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2023-50164 sa nachádza v komponente Apache Struts 2 produktov Dell Avamar server, Dell Avamar Virtual Edition, Dell Integrated Data Protection…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240227-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Linux kernel – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Vývojári jadra operačného systému Linux vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť s označením CVE-2024-26594 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom čítania mimo povolených hodnôt…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240227-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Santesoft Sante PACS Server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Santesoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Sante PACS Server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s označením CVE-2024-1863 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý…