SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-09

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.0 Identifikátor HPE KVM IP konzolové prepínače – viacero zraniteľností Popis Spoločnosť HP vydala bezpečnostné aktualizácie na KVM IP konzolové prepínače rady G2 4x1Ex32, ktoré obsahujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Uvedené zraniteľnosti by vzdialený autentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu, realizáciu XSS útokov a získanie neoprávneného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-08

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor TigerVNC – kritická zraniteľnosť Popis Vývojári TigerVNC vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Zraniteľnosť spočíva v implementačnej chybe vedúcej k nesprávnemu spracovaniu výnimiek (exceptions) súvisiach so spracovaním TLS certifikátov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju bližšie nešpecifikovaným spôsobom mohol zneužiť na vydávanie sa za…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-07

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.4 Identifikátor Travelaps EasyPMS – kritická zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produkte Travelaps EasyPMS. Zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a vzdialený autentifikovaný útočník by ju prostredníctvom modifikácie JSON požiadaviek mohol zneužiť na získanie privilégií úrovne HotelOwner a následne získať prístup…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor QNAP Helpdesk – viacero zraniteľností Popis Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt QNAP Helpdesk, ktorý opravuje dvojicu bezpečnostných zraniteľností. Zraniteľnosti spočívajú v nesprávnej implementácii mechanizmov riadenia prístupu a vzdialený neautentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na získanie úplnej kontroly nad zraniteľnými QNAP zariadeniami. Dátum…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Pepperl+Fuchs RocketLinx Series – viacero kritických zraniteľností Popis Spoločnosť Pepperl+Fuchs vydala bezpečnostné odporúčania zamedzujúce zneužitiu viacerých bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 3 sú hodnotené ako kritické. Kritické zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie, nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom. Vzdialený neautentifikovaný…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Microsoft Azure Sphere – viacero zraniteľností Popis Bezpečnostní vyskumníci zverejnili informácie o viacerých zraniteľnostiach v produkte Microsoft Azure Sphere, z ktorých 2 sú považované za kritické. Najzávažnejšie zraniteľnosti by lokálny neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Gitlab Runner – kritická zraniteľnosť Popis Vývojári produktu Gitlab vydali bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Gitlab Runner, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Zraniteľnosť je možné zneužiť v prípade nasadenia Gitlab Runner na systémoch Windows s technológiou Docker. Vzdialený autentifikovaný útočník by ju prostredníctvom build premennej DOCKER_AUTH_CONFIG mohol zneužiť…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Node.js – zraniteľnosti viacerých modulov Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach Node.js modulov phantomjs-seo, node-pdf-generator, hello.js, simpl-schema a next. Zraniteľnosti v moduloch phantomjs-seo a node-pdf-generator sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na realizáciu SSRF útokov (Server Side…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor WAVLINK WN530H4 router – kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Bezpečnostný výskumník zverejnil informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach routrov WAVLINK WN530H4. Bližšie nešpecifikované zraniteľnosti v /cgi-bin/makeRequest.cgi a /cgi-bin/live_api.cgi by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a získanie úplnej kontroly nad zariadením. Dátum prvého zverejnenia varovania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201006-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor WAGO 750-8XX – viacero zraniteľností Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o zraniteľnostiach vo webovom managementovom rozhraní PLC WAGO 750-8XX. Zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených paketov mohol zneužiť na zmenu riadiacich parametrov zariadenia a následne spôsobiť…