SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190417-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritické zraniteľnosti v Oracle produktoch Popis Spoločnosť Oracle vydala súbor bezpečnostných aktualizácií, ktoré opravujú 297 zraniteľností v ich produktovom portfóliu. Najzávažnejšie sú kritické zraniteľnosti v produktoch patriacich do produktových rodín Oracle Communications Applications, Primavera, Fusion Middleware, Knowledge a Utilities Framework. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti by vzdialený, neautentifikovaný útočník…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-08

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.0 Identifikátor Pydio viacero zraniteľností Popis Vývojári EFSS Pydio vydali aktualizáciu na svoj produkt, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov eskalovať svoje privilégiá na napadnutom systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania 28.03.2019…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-07

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Citrix SD-WAN Center a NetScaler SD-WAN Center zraniteľnosť Popis Spoločnosť Citrix vydala aktualizácie na svoje produkty Citrix SD-AN Center a NetScaler SD-WAN Center, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor WAGO kritická zraniteľnosť Popis Spoločnosť WAGO vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Series 750-88x a Series 750-87x, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonávať neoprávnené zmeny v systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Advantech WebAccess SCADA zraniteľnosti Popis Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccess/SCADA, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Siemens RUGGEDCOM ROX II viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt RUGGEDCOM ROX II, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente Quagga BGP daemon je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Apache Tomcat viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Tomcat, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Viacero zraniteľností Juniper produktov Popis Spoločnosť Juniper vydala bezpečnostne aktualizácie na svoje produkty Junos OS, Juniper Identity Management Service, Juniper Networks Service Insight a Service Now, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Siemens Spectrum Power zraniteľnosť Popis Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Spectrum Power, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov v komponente Web Office Portal a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190412-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Microsoft produkty viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 74 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 13 je označených ako kritických. Najzávažnejšie kritické zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dve zo…