SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210226-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Viacero kritických bezpečnostných zraniteľností v produktoch Cisco Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210225-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v plugine WPG pre IrfanView Popis Vývojári pluginu WPG pre IrfanView vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210225-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch VMware Popis Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú tri bezpečnostné zraniteľnosti, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210225-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Rockwell Automation Popis Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FactoryTalk Services, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210225-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti v produktoch Advantech Popis Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho dve kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210219-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Soliton Systems FileZen Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti produktu Soliton Systems FileZen. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s administrátorskými právomocami prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210219-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte pystemon Popis Vývojári produktu pystemon vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210216-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Palo Alto Prisma Cloud Compute Popis Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Prisma Cloud Compute, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210216-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v plugine NextGen Gallery pre WordPress Popis Vývojári pluginu NextGen Gallery pre WordPress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210216-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Viacero kritických bezpečnostných zraniteľností v produktoch Microsoft Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a…