SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210610-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Google Chrome – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Chrome, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210609-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Adobe produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného dokumentu, vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210609-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SAP produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210609-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Google Android OS – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Android OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho dve kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210604-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Advantech iView produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt iView, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a spôsobiť zneprístupnenie…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210603-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Mozilla Firefox – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Firefox, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210602-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Fancy Product Designer WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári pluginu Fancy Product Designer pre WordPress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného PHP skriptu,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210601-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor HP Systems Insight Manager (SIM) – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť HP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Systems Insight Manager (SIM), ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210528-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor GENIVI Alliance DLT-Daemon produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť GENIVI Alliance vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt DLT-Daemon, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210528-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor MesaLabs AmegaView produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti produktu MesaLabs AmegaView. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených konfiguračných príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…