SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor rssh kritické zraniteľnosti Popis Vývojári linuxového nástroja rssh vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá rieši kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Apache JMeter zraniteľnosť Popis Vývojári Apache JMeter vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi nadviazať RMI spojenie a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 02.03.2019 CVE CVE-2019-0187…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10 Identifikátor TIBCO JasperReports zraniteľnosti Popis Spoločnosť TIBCO vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty JasperReports a Jaspersoft, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190307-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Flexera FlexNet Publisher zraniteľnosť Popis Spoločnosť Flexera vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FlexNet Publisher, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v komponentoch lmgrd a vendor daemon. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nekorektnými operáciami a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190307-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Xen viacero zraniteľností Popis Vývojári hypervízora Xen vydali aktualizácie svojho produktu, ktoré opravujú viacero chýb a bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá na zasiahnutom systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania 05.03.2019 CVE – Zasiahnuté systémy Xen Následky Eskalácia privilégií Zneprístupnenie služby…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190307-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10 Identifikátor Rockwell Automation RSLinx Classic zraniteľnosť Popis Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt RSLinx Classic, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť v ENGINE.dll je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190305-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritická zraniteľnosť v Adobe ColdFusion Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Adobe ColdFusion, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bližšie nešpecifikovaná bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190228-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cisco RV110W, RV130W a RV215W routre zraniteľnosť Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkt RV110W, RV130W a RV215W, ktoré opravujú bezpečnostnú zraniteľnosť vo webovom rozhraní. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190228-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Moxa IKS, EDS zraniteľnosti Popis Spoločnosť Moxa vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje sieťové prepínače IKS, EDS, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190228-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10 Identifikátor Nokia I-240W-Q GPON ONT zraniteľnosti Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v routroch I-240W-Q GPON ONT. Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a existencii zabudovaných účtov s predvolenými heslami a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…