SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230316-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označovaná ako kritická. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť nachádzajúca sa v platforme ColdFusion spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230316-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Siemens produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť nachádzajúca sa v c_rehash komponente SCALANCE a RUGGEDCOM zariadení spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230315-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Microsoft Outlook – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na e-mailový klient Outlook, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej e-mailovej správy získať neoprávnený prístup do systému…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230314-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Ivanti Avalanche – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Ivanti vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj nástroj pre manažment mobilných zariadení Avalanche, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi modifikovať prihlasovacie údaje pre Web Panel, získať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230314-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor SAP produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230314-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor WooCommerce Checkout WP plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WordPress pluginu WooCommerce Checkout vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230308-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Authentik – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári nástroja Authentik vydali bezpečnostné aktualizácie svojho produktu, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora modifikovať heslo ľubovoľného používateľa systému a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230308-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Baicells Nova a Neutrino – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Baicells vydala bezpečnostnú aktualizáciu firmvéru na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230308-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor ShadowsocksX-NG – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti projektu ShadowsocksX-NG. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi bližšie nešpecifikovaným postupom spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 04.03.2023 CVE…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230301-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Houzez theme,login & register plugin pre WP – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Vývojári WordPress pluginov Houzez theme a Houzez Login Register vydali bezpečnostné aktualizácie svojich produktov, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému,…