SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191028-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor PHP viacero zraniteľností Popis Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Jedna zo zraniteľností je v…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191028-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor ABB Relion zraniteľnosti Popis Spoločnosť ABB vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Relion 650 a 670, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191022-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor YouPHPTube viacero zraniteľností Popis Vývojári systému YouPHPTube vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v zásuvnom module YouPHPTube Encoder je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a k citlivým údajom. Dátum…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191021-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor VMware Cloud Foundation a VMware Harbor zraniteľnosť Popis Spoločnosť WMware vydala bezpečnostné aktualizácie svojich produktov Cloud Foundation a Harbor, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť v API umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vytvoriť používateľský účet a vykonávať neoprávnené zmeny v systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania 15.10.2019…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191021-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cisco produkty viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Cisco vydala aktualizácie na väčšie množstvo svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Cisco Aironet je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá na zasiahnutom systéme. Dátum prvého zverejnenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191015-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Zingbox Inspector viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Palo Alto vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Zingbox Inspector, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri aktualizáciách a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191011-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Apple iTunes zraniteľnosti Popis Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt iTunes, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente Bonjour umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosť…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191011-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Cobham EXPLORER 710 kritické zraniteľnosti Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v Cobham EXPLORER 710. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a úplnú kontrolu nad systémom. Dátum prvého zverejnenia varovania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191010-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Google Android kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie sú kritické bezpečnostné zraniteľnosti v Media framework, ktoré by mohol vzdialený, neautentifikovaný útočník prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených súborov zneužiť na vykonanie škodlivého kódu v kontexte…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191010-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor iTerm2 kritická zraniteľnosť Popis Vývojári príkazového riadku iTerm2 pre macOS vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť v komponente tmux umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 09.10.2019 CVE…