SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210908-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Mozilla Firefox a Thunderbird – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Firefox a Thunderbird, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210908-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Microsoft Office MSHTML – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zero day kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti enginu MSHTML webového prehliadača Internet Explorer, používaného na vykresľovanie webového obsahu v Microsoft Office dokumentoch. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210908-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor ABB EIBPORT produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť ABB vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty EIBPORT, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210907-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Netgear smart switches – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Netgear vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente vykonať škodlivý kód s…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210906-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor GhostScript – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zero day kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu GhostScript. Tento softvér je využívaný v tlačovom subsystéme bežných operačných systémov a v tlačových serveroch. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210906-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Moxa produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Moxa vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210906-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Advantech WebAccess produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu WebAccess od spoločnosti Advantech. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210903-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Bluetooth protokol – kritická bezpečnostná zraniteľnosť ‚BrakTooth‘ Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti Bluetooth protokolu. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210902-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210902-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS) – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS), ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne…