SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200226-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor D-Link zariadenia viacero zraniteľností Popis Spoločnosť D-Link vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty DAP a DIR, ktoré opravujú bezpečnostné zraniteľnosti. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania HTTP požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200226-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Google Chrome viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Google vydala aktualizáciu na svoj internetový prehliadač Google Chrome, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upraveného webového obsahu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Jedna zo…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200226-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor IBM Spectrum Protect Plus zraniteľnosti Popis Spoločnosť IBM vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Spectrum Protect Plus, ktorá opravuje bezpečnostné zraniteľnosti. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania HTTP požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200226-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor OpenSMTPD kritická zraniteľnosť Popis Vývojári OpenBSD vydali bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt OpenSMTPD, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Bližšie nešpecifikované bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200226-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Moxa AWK-3131A kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Moxa vydala aktualizáciu na svoj produkt AWK-3131A, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom. Dátum prvého zverejnenia varovania 24.02.2020 CVE CVE-2019-18238, CVE-2019-18242, CVE-2019-5136, CVE-2019-5137, CVE-2019-5138,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200224-07

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Google Chrome viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Google vydala aktualizáciu na svoj internetový prehliadač Google Chrome, ktorá opravuje viacero chýb a bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upraveného webového obsahu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200224-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 7.5 Identifikátor Palo Alto Expedition Migration Tool zraniteľnosť Popis Spoločnosť Palo Alto vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Expedition Migration Tool, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom CSRF útoku vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200224-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor PHP viacero zraniteľností Popis Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero chýb a bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 20.02.2020 CVE CVE-2020-3158, CVE-2020-7061, CVE-2020-7062, CVE-2020-7063…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200224-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.4 Identifikátor Honeywell NOTI-FIRE-NET Web Server (NWS-3) zraniteľnosti Popis Spoločnosť Honeywell vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt NOTI-FIRE-NET Web Server (NWS-3), ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému. Dátum prvého zverejnenia varovania…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200224-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.4 Identifikátor B&R Industrial Automation Automation Studio and Automation Runtime zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o zraniteľnosti v produktoch B&R Industrial Automation Automation Studio and Automation Runtime. Bezpečnostná zraniteľnosť v implementácii SNMP protokolu umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať neoprávnené zmeny v systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania 19.02.2020 CVE…