SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230515-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Hitachi Energy MSM – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach produktu Hitachi Energy MSM. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom brute-force metódy získať neoprávnený prístup do systému a spôsobiť úplné…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230515-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Tenda IP Cam CP3 – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach produktu Tenda IP Cam CP3, z ktorých dve sú označované ako kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvoreného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230515-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SDG PnPSCADA – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti produktu PnPSCADA. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a následne spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230515-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Rockwell Automation produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú označované ako kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v produkte PanelView 800, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230515-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Essential Addons for Elementor WP Plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári pluginu Essential Addons for Elementor vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky resetovať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230515-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Teltonika RMS and RUT Model Routers – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Teltonika vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Remote Management System a RUT Model Routre, ktoré opravujú tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230511-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.6 Identifikátor GitLab – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári platformy GitLab vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky získať neoprávnený prístup k citlivým údajom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230511-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Microsoft produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých sú dve kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza vo Windows Network File System, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230511-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Aruba Networks InstantOS & ArubaOS – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Aruba Networks vydala bezpečnostné aktualizácie na operačné systémy InstantOS and ArubaOS, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230511-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Tenda AC18 – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti routra Tenda AC18. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…