SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191010-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Viacero zraniteľností Juniper produktov Popis Spoločnosť Juniper vydala bezpečnostne aktualizácie na svoje produkty Junos OS, SBR Carrier, CTPView, CTPOS a Contrail Networking, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v komponentoch tretích strán umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191009-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Kritické zraniteľnosti v SAP produktoch Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte NetWeaver Process Integration je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri autentifikácii a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191009-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor SMA Solar Technology AG Sunny WebBox kritická zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej zraniteľnosti v produkte Sunny WebBox. Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonávať neoprávnené zmeny v systéme. Dátum prvého zverejnenia varovania 08.10.2019 CVE CVE-2019-13529 CVE – Zasiahnuté systémy…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191009-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SolarWinds Dameware Remote Mini Remote Client Agent Service kritická zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produkte SolarWinds Dameware Remote Mini Remote Client Agent Service. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191008-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Micro Focus ArcSight Logger kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Micro Focus vydala bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191008-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor tcpdump kritické zraniteľnosti Popis Vývojári tcpdump vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v parsovacích funkciách umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 20.09.2019 CVE CVE-2017-16808, CVE-2018-10103,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191007-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Google Android 10 kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android 10, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti by mohol vzdialený, neautentifikovaný útočník prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov zneužiť na vykonanie škodlivého kódu v kontexte privilegovaného procesu s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191007-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Compal CH7465LG kritická zraniteľnosť Popis Bezpečnostný výskumník informoval o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti routerov Compal CH7465LG. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov vo webovom API rozhraní a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených POST požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191001-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Exim kritická zraniteľnosť Popis Vývojári e-mailového servera Exim vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii string_vformat spočíva v nesprávnom spracovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191001-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Suricata kritické zraniteľnosti Popis Vývojári systému Suricata vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov v komponente decode-ipv4.c a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených IPv4 paketov vykonať škodlivý kód s následkom…