SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210527-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj webový prehliadač Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210526-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor VMware vCenter Server a vCloud Foundation – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty vCenter Server a vCloud Foundation, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210524-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Juniper Networks Junos OS – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Juniper Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Junos OS, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210524-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor WAGO PLC produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť WAGO vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210521-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Solarwinds Server & Application Monitor (SAM) – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Solarwinds vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Server & Application Monitor (SAM), ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom narušenia deserializácie objektu,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210519-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Advantech BB-ESWGP506-2SFP-T industrial switches – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu Advantech BB-ESWGP506-2SFP-T. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210518-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Produkty Siemens – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Siemens vydala aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v produkte SCALANCE W1759D, je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210513-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 8.8 Identifikátor Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj webový prehliadač Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210512-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Microsoft produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi s používateľskými právomocami vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210512-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…