SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231122-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor PHOENIX CONTACT: WIBU-SYSTEMS CodeMeter Runtime – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť WIBU-SYSTEMS vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt CodeMeter využívaný viacerými zariadeniami firmy PHOENIX CONTACT, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231121-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor AMD produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť AMD vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označená ako kritická. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť nachádzajúca sa v zdrojovom kóde System Management Mode (SMM) v spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231121-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor CrushFTP Enterprise Suite – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť CrushFTP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj FTP server CrushFTP, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor HPE produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú označené ako kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú oznčené ako kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v programe ColdFusion, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Siemens produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v zariadeniach SIPROTEC,spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor VMware Cloud Director Appliance – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť VMware vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Cloud Director Appliance, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky obísť mechanizmy autentifikácie,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Microsoft produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označené ako kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231114-07

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Frontend File Manager WP Plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WP pluginu Frontend File Manager vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231114-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SAP produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označené ako kritické. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne…