SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190717-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritické zraniteľnosti v Oracle produktoch Popis Spoločnosť Oracle vydala súbor bezpečnostných aktualizácií, ktoré opravujú 322 zraniteľností v ich produktovom portfóliu. Najzávažnejšie sú kritické zraniteľnosti v produktoch patriacich do produktových rodín Oracle Communications, Primavera, Financial Services a JD Edwards. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti by vzdialený, neautentifikovaný útočník mohol…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190716-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Viacero zraniteľností Juniper produktov Popis Spoločnosť Juniper vydala bezpečnostne aktualizácie na svoje produkty Steel Belted Radius Carrier Edition Netscape Portable Runtime, Network Security Services, Bouncy Castle, Junos OS, EX4300, SRX Series, Secure Analytics (JSA) a Junos Space, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190716-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Microsoft zraniteľnosti Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 77 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 21 je označených ako kritických. Najvážnejšia kritická zraniteľnosť v DHCP komponente Windows serveru umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvoreného paketu vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190716-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Schneider Electric Floating License Manager kritická zraniteľnosť Popis Spoločnosť Schneider vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj licenčný manažér, ktorá opravuje 3 bezpečnostné zraniteľnosti a 1 kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť v komponentoch lmadmin a vendor daemon. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190716-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor phpMyAdmin Designer kritická zraniteľnosť Popis Vývojári phpMyAdmin vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť vo funkcii Designer. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190702-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Google Android kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú 33 bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie sú kritické bezpečnostné zraniteľnosti v komponente Media Framework, ktoré by mohol vzdialený, neautentifikovaný útočník prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov zneužiť na vykonanie škodlivého kódu v…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190702-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor PHOENIX CONTACT ILC1x0, ILC1x1, AXC1050 a AXC3050 zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o bezpečnostnej zraniteľnosti v sieťových zariadeniach PHOENIX CONTACT ILC1x0, ILC1x1, AXC1050 a AXC3050. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-07

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor bzip2 kritická zraniteľnosť Popis Vývojári nástroja na kompresiu súborov bzip2 vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-06

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SICK MSC800 zraniteľnosť Popis Spoločnosť SICK vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt MSC800, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 21.06.2019 CVE CVE-2019-10979…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Advantech WebAccess SCADA zraniteľnosti Popis Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccess/SCADA, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého…