SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor PHOENIX CONTACT ProConOS/ProConOS eCLR a MULTIPROG – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach produktov ProConOS/ProConOS eCLR a MULTIPROG. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Xiaomi Mi LED Desk Lamp – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti smart zariadenia „Xiaomi Mi LED Desk Lamp“. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi zrealizovať tzv. „replay“ útok, získať neautorizovaný prístup k…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor QNAP QTS, QuTS hero, a QuTScloud – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty QTS, QuTS hero, or QuTScloud, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Anker Eufy Homebase 2 – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Anker Innovations vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje smart zariadenie Eufy Homebase 2, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, vrátane kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220621-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Ninja Forms WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Vývojári WordPress pluginu Ninja Forms vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť, ktorá zatiaľ nemá pridelené CVE, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie škodlivého…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220621-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Citrix Application Delivery Management – dve bezpečnostné zraniteľnosti Popis Spoločnosť Citrix Systems vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Citrix ADM, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky resetovať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220620-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Zimbra Collaboration – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Synacor vydala bezpečnostnú aktualizáciu na softvérovú sadu na spoluprácu Zimbra Collaboration, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky získať neoprávnený…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220620-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor SAP – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt SAP Business Client, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220620-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Node.js – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických zraniteľnostiach v Node.js moduloch Flame-vali (nemá pridelené CVE), fast-string-search, deep-get-set a mout. Najzávažnejšiu zraniteľnosť nachádzajúcu sa v module Flame-vali by vzdialený, neautentifikovaný útočník mohol prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorených požiadaviek mohol zneužiť na vykonanie…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220616-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.0 Identifikátor Splunk Enterprise – kritická bezpečnostná zraniteľnosť Popis Spoločnosť Splunk vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoju platformu Splunk Enterprise, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a…