Aktuality

Prvý zo série workshopov k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 13. apríla 2018 uskutočnil workshop zameraný na objasnenie postavenia a povinností prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnych služieb. 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá komplexne poníma problematiku bezpečnosti v národnom kybernetickom priestore. Zavádza nové povinnosti pre regulované subjekty, sústreďuje hlásenie kybernetických…

Slovenská republika bola zaradená na prvé miesto v Medzinárodnom indexe kybernetickej bezpečnosti NCSI

Do Medzinárodného indexu kybernetickej bezpečnosti NCSI (National Cyber Security Index) pribudlo osem nových krajín. Jednou z týchto krajín je aj Slovenská republika, ktorá sa zároveň stala jeho novým lídrom. Toto umiestnenie odzrkadľuje vysokú mieru úsilia investovaného do rozvoja kybernetickej bezpečnosti v uplynulých rokoch. Slovensko dosiahlo maximálne skóre v 7 z 12 hodnotených indikátorov a s celkovým…

ENISA spustila výberové konania na post tímového koordinátora a vyslaných národných expertov

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) organizuje výberové konanie na obsadenie miesta TÍMOVÉHO KOORDINÁTORA pre tím digitálnych transformačných služieb. Hlavnou pracovnou náplňou na uvedenej pozícii je koordinácia aktivít v oblastiach informačných a informačno-komunikačných technológií vyžadujúcich vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Zodpovedá za manažment kvality pri poskytovaní širokého spektra IT služieb a iniciuje proces ich…

Zákon o kybernetickej bezpečnosti nadobudne účinnosť 1. apríla 2018

Historicky prvá legislatívna norma, upravujúca problematiku kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, bola dňa 09. marca 2018 publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Na nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť úplné znenie Zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z. v slovenskej a tiež anglickej jazykovej verzii. Zákon systematicky a v plnom rozsahu upravuje problematiku kybernetickej bezpečnosti, vrátane…

Zneužitie Memcached serverov na realizáciu masívnych DDoS útokov

Memcached je slobodný softvér, slúžiaci ako vyrovnávacia pamäť (cache) webového obsahu. Jeho cieľom je urýchliť webové aplikácie tým, že umožňuje uchovanie často používaných položiek v pamäti a tak znižuje záťaž databáz. Prispieva tým k zvyšovaniu výkonu a celkovej škálovateľnosti webových aplikácií. Vyrovnávaciu pamäť webového obsahu využíva množstvo webových portálov, vrátane gigantov ako sú YouTube, Twitter či Facebook. Nasadením Memcached…

Výzva Európskej komisie na registráciu kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európska komisia v súčasnosti vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Myšlienkovou ideou tejto aktivity je podnietiť výskum, vývoj a inovácie v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti a prispieť tak k zlepšeniu celkového stavu kybernetickej bezpečnosti v rámci kybernetického priestoru Európskej únie. Hlavným cieľom je vytvorenie verejne dostupného nástroja umožňujúceho efektívne vyhľadávanie potenciálnych partnerov zaoberajúcich sa…

Príležitosť pre spoločnosti pôsobiace v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Dňa 27. februára 2018 sa v Paríži uskutoční medzinárodné podujatie s názvom „INVESTING DAY FOR EUROPEAN CYBERSECURITY COMPANIES: PITCH YOUR INNOVATIVE SOLUTIONS TO FIND INVESTORS“, ktoré organizuje Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ECSO). Hlavným cieľom podujatia je podporiť podnikateľov a spoločnosti pôsobiace v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prispieť tak k zlepšeniu celkového stavu kybernetickej bezpečnosti v rámci Európskej únie. Podujatie pozostáva…

Európska komisia spustila výberové konanie na post vedúceho oddelenia CERT-EU

Európska komisia organizuje externé výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA pre tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach CERT-EU. CERT-EU sídli v Bruseli a zvyšuje bezpečnosť infraštruktúry informačných a komunikačných technológií všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Podporuje prevenciu incidentov, odhaľovanie, zmierňovanie a reakcie, pričom pôsobí v úlohe centra…

Kybernetický legislatívny balíček EÚ

Jednotný prístup ku kybernetickej bezpečnosti a úzka súčinnosť všetkých zainteresovaných aktérov  je nevyhnutnosťou nielen na národnej úrovni ale predovšetkým na tej európskej. Európska únia si uvedomuje potrebu fungovať ako jednotný kybernetický priestor a jednotný trh kybernetickej bezpečnosti v rámci ktorého by malo dôjsť k zosúladeniu štandardov bezpečnostnej certifikácie a zabezpečiť dostatočné operačné kapacity a možnosť rýchlej a efektívnej krízovej…

10 kriticky dôležitých krokov na vytvorenie kultúry kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii

Podnikanie je dnes zraniteľnejšie ako by mohlo byť. Skúsime si povedať, ako túto zraniteľnosť znížiť. Napriek pravidelným článkom v médiách o kybernetických útokoch, krádežiach údajov a podobne spoločnosti stále nechávajú svoje informačné systémy a dáta zbytočne zraniteľné. Pritom úspešné kybernetické incidenty priamo vedú k zníženej reputácii, zníženiu hodnoty firmy a jej služieb. Často tiež môžu nasledovať pokuty od regulátorov resp. žaloby…