SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200521-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Netgear Orbi zraniteľnosti Popis Spoločnosť Netgear vydala aktualizáciu firmvéru pre svoje produkty Orbi, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi, nachádzajúcemu sa v rovnakom sieťovom segmente vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200521-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cisco produkty viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov v komponente Java Remote Management Interface a umožňuje vzdialenému,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200515-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Eaton Intelligent Power Manager zraniteľnosti Popis Spoločnosť Eaton vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Intelligent Power Manager, ktorá opravuje bezpečnostné zraniteľnosti. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných a autentifikačných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200515-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Emerson WirelessHART Gateway kritická zraniteľnosť Popis Spoločnosť Emerson vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WirelessHART Gateway, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200514-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.0 Identifikátor Palo Alto PAN-OS kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PAN-OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 21.08.2019…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200514-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Zoho ManageEngine DataSecurity Plus zraniteľnosti Popis Spoločnosť Zoho vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty ManageEngine DataSecurity a ADAudit Plus, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200513-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe Acrobat, Reader a DNG SDK zraniteľnosti Popis Spoločnosť Adobe vydala aktualizácie na svoje produkty Acrobat a DNG SDK, ktoré opravujú 36 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 16 je označených ako kritických. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200513-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Kritické zraniteľnosti Microsoft produktov Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 111 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 13 je označených ako kritických. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200513-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor Kritické zraniteľnosti v SAP produktoch Popis Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie kritické bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom. Dátum prvého zverejnenia varovania 12.05.2020 CVE CVE-2019-0352,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200512-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Cisco produkty viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch ASA a FTD je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom. Dátum prvého zverejnenia…