Konferencia TechNet Europe 2019 – pod záštitou Národného bezpečnostného úradu

22-24.10. 2019 sa v Bratislave konala konferencia organizovaná združením AFCEA Europe v spolupráci s pobočkou AFCEA Slovakia pod záštitou Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva obrany SR.

Téma konferencie bola venovaná problematike: „Informačná dominancia a kybernetická bezpečnosť – Výzvy a riešenia v kybernetickom a fyzickom svete“

Odborníci z priemyslu, akademickej obce a vlády sa stretli, aby riešili výzvy C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance ) vrátane bezpečnosti dodávateľského reťazca, inteligentnej ochrany perimetra a bezpečnosti zbraňových systémov.

Konferencie sa zúčastnili desiatky predstaviteľov mimovládneho a súkromného sektora.
S kľúčovými prejavmi 3 dňovej konferencie vystúpili:

PhDr. Robert Ondrejczák, štátny tajomník ministerstva obrany, Slovensko
Mgr. Rastislav Janota, riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, NBU
Andrew Garth, britský veľvyslanec na Slovensku
Brigádny generál Sandor Vass, riaditeľ CyOC, riaditeľstvo kybernetického priestoru, SHAPE
John Zangardi, hlavný informačný úrad, ministerstvo vnútra, Security, USA
Profesor James Ferryman, profesor v  Computational Vision in Computeur Science, University of Reading, Spojené kráľovstvo
Petr Jirásek, regionálny viceprezident pre strednú a východnú Európu, AFCEA, Európa

Zasadnutia sa týkali nasledujúcich oblastí:

„Zabezpečenie dodávateľského reťazca IT“ – Je to všetko čo potrebujeme na komplexnú počítačovú bezpečnosť?
„Skryté riziká vo vládnych IT – ako ich prekonať?“ – Koncepty a technológie proti skrytým hrozbám v hardvéri a softvéri,
„Inteligentné parametre- čo majú spoločné hranice a bezpečnosť na hraniciach?
 „Digitalizácia na hranici“ – nové prístupy, vďaka ktorým bude bezpečnosť hraníc ešte inteligentnejšia
 „Dominantnosť informácií na podporu boja“ – inteligentné sledovanie perimetra prispievajúce k agilnému bojisku a zlepšené uvedomenie si situácie

„Zabezpečenie prevádzky systémov zbraní prostredníctvom hlbšej interoperability IT a zvýšenej počítačovej bezpečnosti“
„J-6 Obozretnosť: Aké sú ďalšie výzvy?“

Poslaním kongresu TechNet2019 bola vzájomná výmena skúseností, zdieľanie zaužívaných postupov a informácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj networking, budovanie vzťahov a dôvery medzi ozbrojenými silami a odborníkmi vo verejnom sektore.


« Späť na zoznam