Rodičia, máte doma kyber deti?

Situácia, v akej sa momentálne nachádzame, nás všetkých tlačí k používaniu internetu viac ako inokedy.

My, naši rodičia ale aj naše deti sú v kybernetickom priestore každý deň, niekoľko hodín denne. Podľa údajov, naše deti, aj keď nie sú v izolácii, používajú internet viac ako kedykoľvek predtým a tento trend nevykazuje žiadne známky spomalenia.

Výskum ukazuje[1], že tri z piatich detí denne používa internet z domu. Odhaduje sa, že deti vo veku 8 až 18 rokov trávia vo virtuálnom svete približne 45 hodín týždenne, a to neberieme do úvahy terajšiu situáciu s COVID-19.

Detská prítomnosť v kybernetickom priestore a používanie internetu je momentálne súčasťou veľkého množstva rôznych aktivít a činností súvisiacich s prirodzenými vývojovými etapami detstva a dospievania našich ratolestí.

Tento fakt zadáva rodičom tú najdôležitejšiu úlohu, a to je naučiť svoje deti, aby sa zodpovedne správali nielen v spoločnosti ale aj v kybernetickom priestore.

Momentálna a jedinečná „COVID-19 situácia” nám preto priamo v našich domovoch poskytuje nielen jednotný priestor, ale hlavne vhodný čas na to, aby sme hodili „reč“ o kyberbezpečnosti.

Byť rodičom v dnešnej dobe je značné umenie vysvetľovania a výuky z veľkého množstvo oblastí a adekvátnych vzorov existencie a správania sa, ktoré musia rodičia presunúť na svoje deti. Medzi nich patrí aj aktívne, veku prispôsobené vzdelávanie detí zamerané na bezpečnosť pri používaní internetu, jednoducho povedané  ako fungovať „online”.

Pokiaľ ide o generáciu našich detí, ktoré sú takmer odchované online, je dosť náročné určiť špecifický vek, v ktorom by ich akékoľvek denné aktivity neboli súčasťou internetu.

Internet je všade a jeho formy používania neustále menia tvar, platformy a algoritmy. Preto aj individuálna kybernetická bezpečnosť tzv. kybernetická hygiena už dávno nie je témou „jedného dňa”, keď budú na to naše deti pripravené.

Deti patriace do Generácie Z sú prirodzení digitálni domorodci, pretože internet a mobilné zariadenia už využívali prakticky od detstva. Ak im v rannom veku rodičia vštepujú správne návyky bezpečného používania internetu, môžu z nich vyrásť aj domorodci v kybernetickej bezpečnosti.

Ako by sme teda mali pristupovať k téme kybernetickej bezpečnosti s našimi deťmi?

Ako sa hovorí, je potrebné nájsť to „kúzelné”  heslo.

Jedným z najbezpečnejších prvých krokov je používanie „kúzelných”  jedinečných hesiel pre individuálny online účet. Je absolútnou nevyhnutnosťou, aby všetky deti pochopili a porozumeli prečo je používanie jedného hlavného hesla pre všetky účty veľmi nebezpečné. Ak by došlo ku kompromitácii tohto jednotného hesla z akéhokoľvek dôvodu, všetky ďalšie účty spojené s týmto rovnakým heslom sú ohrozené a dávajú nebezpečným aktérom naše poverenie narábať s našimi dátami a osobnými informáciami.

V momente, keď si uvedomíte, že došlo k úniku vašich údajov, je zvyčajne príliš neskoro na to, aby ste predišli hroziacim škodám – napríklad ukradnutie identity alebo hacknutie e-mailového účtu.

Keďže v súčasnosti sú titulky plné rôznych príkladov týkajúcich sa „hacknutí” a odcudzení bezpečnostných a osobných údajov, musíte urobiť všetko preto, aby ste zaistili bezpečnosť svojich online účtov a ale hlavne aj účtov vašich detí.

Počúvame to stále, ale to aj preto, že je to najlepšia rada: heslá by mali byť jedinečné, mali by obsahovať 12 alebo viac znakov a kombináciu písmen a číslic. Okrem toho nikdy nie je dobré používať v hesle mená, dátumy narodenia alebo iné osobné údaje.

Príklad dobrého silného hesla môže byť riekanka či text obľúbenej pesničky :

Ani3ka duši3ka kde si b0la?

Uistite sa a periodicky spoločne s deťmi preverujte, či vaše deti pre každý účet používajú silné a jedinečné heslo. Takýto prístup učí deti zodpovednému správaniu sa online a taktiež im dáva dôveru, že ich súkromie je rešpektované a nemôže byť kompromitované.

Chráňme si, čo je „len naše”

Nešťastnou realitou je, že každá informácia, ktorú zdieľate online, má potenciál k predaju, zneužitiu alebo úniku. Je veľmi dôležité, aby deti pochopili, aké údaje a informácie je vhodné v tomto priestore zdieľať. Anonymita im dáva vysoký stupeň bezpečia, lebo ich „nikto” nevidí.

Deti musia byť poučené a veľmi obozretné v tom, koľko a aké osobné informácií zdieľajú v online priestore. Sociálne siete, Instagram či iné platformy podvedome nabádajú k „socializácii”, čo nepriamo a často neuvedomelo núti deti k zdieľaniu informácií, ktoré by iným cudzím ľuďom pri osobnom kontakte nikdy neposkytli.

Chráňme identitu dieťaťa

Neustále a pravidelne zdôrazňujte a vysvetľujte svojim deťom, aby nikdy neposkytovali prostredníctvom e-mailu, Twitteru, Facebooku alebo v chatoch online žiadne osobné údaje, ako sú meno, adresa bydliska alebo telefónne číslo. Rozprávajte sa so svojimi deťmi o online rizikách, o bezpečnej interakcii s cudzími ľuďmi prostredníctvom informačných technológií a zdieľaní poznámok a obrázkov v kybernetickom priestore. Dostupné sú rôzne edukačné informácie, ktoré môžu pomôcť deťom rôznych vekových kategórií pochopiť, ako chrániť ich osobné údaje a taktiež poukazujú aj na následky odcudzenej identity.

Vhodným príkladom je prirovnanie nášho bezpečného správania sa k oknu na dome. Umožňuje nám vidieť von, ale taktiež iným nazrieť dnu. Je len na nás ako to okno zatvoríme a budeme udržiavať v bezpečí pred nežiaducimi očami iných.

Chráňme informačné technológie

Pravidelná aktualizácia bezpečnostného softvéru vašich technológií môže chrániť vašu rodinu pred podvodníkmi, hackermi a inými online hrozbami, ktoré môžu ohroziť váš softvérový systém, bezpečnosť vašich osobných údajov a s tým spojenú aj finančnú bezpečnosť vašej rodiny. Používanie softvérového zabezpečenia, ktoré sa automaticky aktualizuje, udržuje vaše technológie v relatívnom bezpečí a znižuje pravdepodobnosť infikovania škodlivým softvérom.

Pravidelne si spolu s deťmi kontrolujte aktualizácie vašich technológií. Zavedenie pravidelnej kybernetickej rutiny do vašich životov vám uľahčí udržiavať zdravú kybernetickú hygienu a stane sa prirodzenou súčasťou každodenných činností zdravého života rodiny.

Používajme zabezpečené siete Wi-Fi a VPN

Nezabezpečené siete Wi-Fi sú veľkým rizikom. Výhoda ich bezplatného používania je často príliš vysoká cena za potenciálnu hrozbu, ktorú predstavujú.

Väčšina miest ponúka zákazníkom bezplatný prístup k sieti Wi-Fi – od nákupných centier po telocvične až po verejnú dopravu – čo znamená, že je vždy umožnené jednoduché pripojenie k internetu. Problém je v tom, že tieto verejné siete nie sú zabezpečené. Sú zraniteľné, a preto poskytujú vynikajúci priestor pre pôsobnosť rôznym počítačovým zločincom a hackerom.

Zlí počítačoví aktéri, hackeri, zvyčajne zneužívajú nezabezpečené siete, aby spustili rôzne typy útokov a zachytili všetky vaše údaje a informácie, ktoré poskytujete, keď ste na takúto sieť pripojení. Napríklad, ak si rezervujete jazdu taxíkom a zadáte nové platobné údaje z nezabezpečeného pripojenia v kaviarni, hacker môže tieto informácie ľahko získať, pretože vaše pripojenie nie je šifrované.

Na zmiernenie tohto rizika môžete pri pripojení sa k nezabezpečenej sieti Wi-Fi použiť virtuálnu súkromnú sieť (VPN). VPN zabezpečuje bezpečné internetové pripojenie pomocou šifrovania, ktoré chráni vaše osobné údaje pred tretími stranami. Ako osvedčený postup vždy používajte službu VPN na zabezpečenie bezpečnosti technológií vašej rodiny a svoje deti naučte, kedy a ako ich používať, aby mohli  online zostať v bezpečí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

E-mail vždy len zodpovedne

Ak si chcete dnes založiť akýkoľvek druh online účtu – od streamovania hudby cez sociálne siete až po herné aplikácie – je potrebný e-mailový účet (adresa). Väčšina dnešných digitálnych generácií si pri zriaďovaní týchto e-mailových adries skoro nikdy nevyžiada povolenie či pomoc od rodiča. Nepotrebujú ho. Sú dosť dôvtipní na to, aby si ho založili sami.

Dokonca aj taká jednoduchá činnosť ako je vytvorenia zdanlivo neškodného e-mailového účtu môže mať určité potenciálne bezpečnostné riziká.

Aby ste sa vyhli týmto rizikám, je múdre čo najskôr, akonáhle vaše deti vedia čítať a písať, im ukázať, ako funguje váš e-mail a čo je potrebné vedieť o odosielaní a prijímaní tejto komunikácie.

Ak máte e-mailovú adresu, znamená to, že si musíte byť vedomí aj nebezpečenstva phishingových e-mailov a potencionálnych dopadov na vašu rodinu. Podvody typu phishing zahŕňajú e-maily, ktoré môžu vyzerať neškodne, ale sú navrhnuté tak, aby ukradli vaše citlivé údaje. Veľmi často vyzývajú príjemcu, aby klikol na odkaz alebo prílohu, ktoré obsahujú škodlivý kód.

Je úplne prirodzené, aby ktokoľvek – dokonca aj deti – vedel rozoznať e-mail, ktorý slúži na neoprávnené získavanie údajov, ak pozná varovné signály. Medzi tieto znaky patria gramatické chyby, adresy URL alebo odkazy, ktoré vás nasmerujú na nesprávny web alebo e-maily od dodávateľov, ktorí požadujú informácie o kreditnej karte. Naučte vaše deti, aby pochopili, že tieto podozrivé e-maily vám musia okamžite nahlásiť. Nesmú na nič klikať a otvárať v prílohách a odkazoch, pokiaľ si nie ste istí, že sami dokážu posúdiť ich autenticitu a dôveryhodnosť.

Dôvera medzi dieťaťom a rodičom v tejto oblasti musí byť veľmi vysoká. Dieťa musí pochopiť, že je lepšie a výhodnejšie, ak vám takéto správy ukáže ako ich potenciálne zamlčanie. Motivácia k dosiahnutiu takéhoto správania je individuálna a vyžaduje si vysoký stupeň rodičovskej trpezlivosti a zásadovosti. Toto je lekcia do bezpečnej budúcnosti.

Využite niektoré online hry, aby ste deťom ukázali, ako sa zodpovedne rozhodovať pri online komunikácii. Online aktivity môžu zahŕňať napríklad preskúmanie metód komunikácie na chatovacích platformách a e-mailoch.

Spoločne proti kyberšikane

Šikanovanie pomocou informačných technológií  sa môže diať kedykoľvek a kdekoľvek.

Naučte svoje deti premýšľať o tom, čo zverejňujú na internete, o dopade týchto správ na ostatných a o dôsledkoch, ktoré tieto príspevky môžu mať, ak nie sú pozitívne alebo môžu byť vnímané aj ako hanlivé. Snažte sa svoje dieťa naučiť, aby si povedalo samo sebe to, čo ide napísať, a ako by sa cítilo, keby to niekto povedal jemu pred väčším množstvom ľudí.

Deti si často neuvedomujú, že to, čo píšu je verejné, pretože to často píšu osamote, z bezpečia svojho domova. Negatívna virtuálna komunikácia je veľmi jednoduchá, lebo nevidíme toho druhého a nemusíme podvedome vnímať jeho pocity či prijímanie našich slov, informácií, ktoré zdieľame. Takáto sociálna anonymita je v skorom veku dieťaťa nežiaduca pre jeho empatický vývoj, preto sa neodporúča deťom mladším ako 12 rokov aktívne využívať tieto komunikačné platformy.

Udržiavajte si pravidelnú otvorenú komunikáciu s dieťaťom o všetkom, čo sa deje v jeho virtuálnom priestore. Táto pravidelnosť vám pomôže ľahšie rozoznať jeho prvky správania, ak by došlo k situácii, že ho niekto šikanuje.

Internet je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou detstva a môže nepredvídateľným spôsobom ovplyvniť životy našich detí. Je na nás, rodičoch, aby sme svoje deti učili, ako bezpečne surfovať po svete online tak, aby mali dostatočné znalosti a návyky, ktoré potrebujú na bezpečné fungovanie a ochranu seba a svojich dát.

Najlepšia rada rodičom?

Choďte a porozprávajte sa so svojimi deťmi hneď teraz.

Zdroje

https://www2.ed.gov/free/features/cybersecurity.html

https://www.telekom.sk/swift_data/source/pdf/Deti_a_rodicia_v_kyberpriestore.pdf

[1] https://qz.com/1764777/how-to-talk-to-your-kids-about-cybersecurity/


« Späť na zoznam