Slovenská republika bola zaradená na prvé miesto v Medzinárodnom indexe kybernetickej bezpečnosti NCSI

Do Medzinárodného indexu kybernetickej bezpečnosti NCSI (National Cyber Security Index) pribudlo osem nových krajín. Jednou z týchto krajín je aj Slovenská republika, ktorá sa zároveň stala jeho novým lídrom. Toto umiestnenie odzrkadľuje vysokú mieru úsilia investovaného do rozvoja kybernetickej bezpečnosti v uplynulých rokoch.

Slovensko dosiahlo maximálne skóre v 7 z 12 hodnotených indikátorov a s celkovým skóre 80.52 bodu bolo zaradené na prvé miesto v Medzinárodnom indexe kybernetickej bezpečnosti NCSI (National Cyber Security Index). S miernym náskokom predbehlo krajiny ako Nemecko, Lotyšsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo.

Sledované indikátory sú rozdelené do troch skupín:

  • Všeobecné indikátory kybernetickej bezpečnosti,
  • Základné indikátory kybernetickej bezpečnosti,
  • Indikátory riadenia incidentov a krízových situácií.

Bližšie informácie o jednotlivých indikátoroch hodnotenia spoločne s rebríčkom všetkých 63 zapojených štátov môžete nájsť na stránke NCSI indexu.

NCSI index je medzinárodne uznávaným projektom estónskej organizácie eGA (e-Governance Academy Foundation), ktorá bola založená za účelom zberu a transferu vedomostí a „best practice“ postupov v oblasti e-Governance, e-Democracy, kybernetickej bezpečnosti a budovania modernej spoločnosti efektívne využívajúcej informačno-komunikačné technológie. Organizácia je nezávislým think tankom a na jej činnosti sa podieľajú relevantní partneri eGA ako napr. Ministerstvo zahraničných vecí Estónska, Európska únia, Európska komisia, Svetová banka alebo Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj.


« Späť na zoznam