Bezpečnostné varovanie V20170811-02K

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia TLP WHITE

 

Identifikátor
Wowza Streaming Engine TM software potentional security vulnerability

 

Popis
Spoločnosť Wowza svojim zákazníkom zaslala prostredníctvom e-mailu upozornenie na aktualizáciu softvéru Wowza Streaming Engine TM spolu s upozornením, že ide o dôležitú aktualizáciu potenciálnych bezpečnostných zreniteľností vo všetkých existujúcich verziách softvéru Wowza Media Server TM a softvéru Wowza Streaming Engine TM . Ide o zraniteľnosti, ktoré by mohla zneužiť tretia strana na negatívne ovplyvnenie streamovacích aplikácií a získala prístup na server obete.

 

Zasiahnuté systémy
Wowza Streaming Engine TM a Wowza Streaming Engine TM

 

CVE
Nebolo pridelené, bude pridelené po 01. 11. 2017

 

Následky
Neoprávnený prístup do systému

 

Odporúčania
Odporúčame bezodkladne aktualizovať vyššie uvedené softvérové produkty na najnovšiu verziu, nakoľko spoločnosť Wowza vo svojich najnovších aktualizáciách potencionálne zraniteľnosti opravila.

 

Zdroje
https://www.wowza.com/docs/wowza-streaming-engine-4-7-1-release-notes

« Späť na zoznam