Bezpečnostné varovanie V20171003-03K

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9

 

Identifikátor
Cisco IOS XE Software Web UI Privilege Escalation Vulnerability

 

Popis
Zraniteľnosť vo webovom používateľskom rozhraní (web UI) softvéru Cisco IOS XE by mohla umožniť autentifikovanému, vzdialenému útočníkovi, aby zvýšil svoje privilégiá na zraniteľnom zariadení.
Zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym predvoleným nastavením povolenia pre nových používateľov, ktorí sú vytvorení pomocou webového používateľského rozhrania zraniteľného softvéru. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol využiť pomocou webového používateľského rozhrania, aby vytvoril nového používateľa a potom sa prihlásil do webového používateľského rozhrania ako novo vytvorený používateľ. Úspešné zneužitie by mohlo útočníkovi umožniť, aby zvýšil svoje privilégiá na zraniteľnom zariadení.

 

Dátum prvého zverejnenia varovania
27. 09. 2017

 

CVE
CVE-2017-12230

 

Vendor ID (Cisco Bug ID)
CSCuy83062

 

Zasiahnuté systémy
Cisco IOS XE Software Web UI

 

Následky
Neoprávnené zvýšenie privilégií

 

Odporúčania
Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto
zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

 

Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-privesc

« Späť na zoznam