Bezpečnostné varovanie V20171003-04K

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8

 

Identifikátor
Cisco IOS and IOS XE Software DHCP Remote Code Execution Vulnerability

 

Popis
DHCP relay server v softvéri Cisco IOS a Cisco IOS XE obsahuje chybu, ktorá by mohla umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi vykonať ľubovoľný kód a získať plnú kontrolu nad zraniteľným systémom. Útočník by tiež mohol spôsobiť reštart zraniteľného systému, čo by malo za následok stav odmietnutia služby (DoS).
Zraniteľnosť je dôsledkom pretečenia vyrovnávacej pamäte (buffer overflow) v DHCP relay zraniteľného softvéru. Útočník by túto chybu zabezpečenia mohol zneužiť odoslaním paketu DHCP verzie 4 (DHCPv4) do zraniteľného systému.

 

Dátum prvého zverejnenia varovania
Prvé zverejnenie 27. 09. 2017, posledný update 29. 09. 2017

 

CVE
CVE-2017-12240

 

Vendor ID (Cisco Bug ID)
CSCsm45390, CSCuw77959

 

Zasiahnuté systémy
Cisco IOS a IOS XE

 

Následky
Neoprávnené vykonanie škodlivého kódu, Zneprístupnenie služby

 

Odporúčania
Spoločnosť CISCO vydala aktualizácie na vyššie uvedené systémy, ktoré riešia túto zraniteľnosť. Odporúčame bezodkladne tieto produkty aktualizovať.

 

Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-dhcp

« Späť na zoznam