Bezpečnostné varovanie V20180508-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Multi-Master Replication Manager for MySQL mmm_agentd Remote Command Injection Vulnerabilities
Popis
Vývojári správcovského softvéru MySQL Multi-Master Manager vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá rieši viacero kritických bezpečnostných zraniteľností v súčasti mmm_agentd daemon 2.2.1. Bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom špeciálne vytvorených MMM správ spôsobiť vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.05.2018
CVE
CVE-2017-14474, CVE-2017-14475, CVE-2017-14476, CVE-2017-14477, CVE-2017-14478, CVE-2017-14479, CVE-2017-14480, CVE-2017-14481
Zasiahnuté systémy
MySQL Master-Master Replication Manager MMM 2.2.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým systémom zavedením zoznamu pre riadenie prístupov ACL. Taktiež odporúčame zaviesť vzájomnú TLS autentifikáciu mTLS pre spojenia mmm_mond hostov a mmm_agentd.
Zdroje
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0501

 


« Späť na zoznam