Bezpečnostné varovanie V20180727-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Multiple Vulnerabilities in Samsung SmartThings Hub
Popis
Spoločnosť Samsung vydala bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností vo firmvéri produktu SmartThings Hub slúžiacom na centrálne riadenie IoT (Internet of Things) zariadení v inteligentných domácnostiach.
Najzávažnejšie sú kritické zraniteľnosti vo viacerých komponentoch video-core HTTP servera, ktoré spočívajú v implementačných chybách a nedostatočnom overovaní používateľských vstupov. Uvedené zraniteľnosti by vzdialený útočník mohol prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených JSON payloadov a HTTP požiadaviek zneužiť na vyvolanie pretečenia zásobníka a následné vykonanie škodlivého kódu.
Ostatné zraniteľnosti by vzdialený útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu, zneprístupnenie služby alebo neoprávnený prístup k citlivým údajom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.07.2018
CVE
CVE-2018-3856, CVE-2018-3863, CVE-2018-3864, CVE-2018-3865, CVE-2018-3866, CVE-2018-3867, CVE-2018-3872, CVE-2018-3873, CVE-2018-3874, CVE-2018-3875, CVE-2018-3876, CVE-2018-3877, CVE-2018-3878, CVE-2018-3879, CVE-2018-3880, CVE-2018-3893, CVE-2018-3894, CVE-2018-3895, CVE-2018-3897, CVE-2018-3902, CVE-2018-3903, CVE-2018-3904, CVE-2018-3905, CVE-2018-3906, CVE-2018-3907, CVE-2018-3908, CVE-2018-3909, CVE-2018-3911, CVE-2018-3912, CVE-2018-3913, CVE-2018-3914, CVE-2018-3915, CVE-2018-3916, CVE-2018-3917, CVE-2018-3918, CVE-2018-3919, CVE-2018-3925, CVE-2018-3926, CVE-2018-3927
Zasiahnuté systémy
Samsung SmartThings Hub
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/samsung-smartthings-vulns.html
https://threatpost.com/bugs-in-samsung-iot-hub-leave-smart-home-open-to-attack/134454/

« Späť na zoznam