Bezpečnostné varovanie V20180911-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HPE Intelligent Management Center Multiple Zero-Day Remote Code Execution Vulnerabilities
Popis
Bezpečnostní výskumníci zo Zero Day Initiative zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v produkte HPE Intelligent Management Center (iMC).
Zraniteľnosti v metódach dealInodeNotifyMsg a dealInodeOfflineMsg spočívajú v nedostatočnom overovaní veľkosti dát pred kopírovaním do pamäte.
Zraniteľnosti v službe dbman (štandardne TCP port 2810) spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov, ktoré sú použité v rámci systémových volaní.
Posledná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní veľkosti dát pred kopírovaním do pamäte pri spracovaní šifrovaných správ.
Uvedené zraniteľnosti by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vyvolanie pretečenia zásobníka a následné vykonanie škodlivého kódu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.09.2018
CVE
Zasiahnuté systémy
HPE Intelligent Management Center
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým systémom zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL). Tiež odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-999/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1000/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1001/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1002/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1003/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1004/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1005/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1006/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-18-1007/

« Späť na zoznam