Bezpečnostné varovanie V20181029-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
Sophos HitmanPro.Alert zraniteľnosť
Popis
Vývojári zo spoločnosti Sophos vydali bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt HitmanPro.Alert, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť v komponente produktu, ktorý je súčasťou jadra operačného systému, umožňuje lokálnemu útočníkovi pomocou volania IOCTL 0x222000 eskalovať svoje privilégiá na napadnutom systéme a tiež vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.10.2018
CVE
CVE-2018-3971
Zasiahnuté systémy
Sophos HitmanPro.Alert verzie 3.7.6.744
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/151972

« Späť na zoznam