SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20181108-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
VirtualBox Zero-Day E1000 Guest-to-Host Escape zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostný výskumník zverejnil informácie o Zero-Day zraniteľnosti vo virtualizačnom softvéri Oracle VirtualBox.
Bezpečnostnú zraniteľnosť by vzdialený autentifikovaný útočník mohol zneužiť na získanie neoprávneného prístupu do hostiteľského systému. Zraniteľnosť je možné zneužiť na všetkých VM s virtualizovanou sieťovou kartou Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) pracujúcou v režime NAT. Uvedené nastavenia sú súčasťou predvolenej konfigurácie VM.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.11.2018
CVE
Zasiahnuté systémy
VirtualBox 5.2.20 a staršie verzie
Následky
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Spoločnosť Oracle doposiaľ nevydala aktualizácie svojho produktu. Odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Tiež odporúčame v nastaveniach VirtualBox-u zvoliť na virtualizáciu sieťových kariet ovládače VirtIO (virtio-net), ktoré je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze
http://www.linux-kvm.org/page/WindowsGuestDrivers
Zdroje
https://github.com/MorteNoir1/virtualbox_e1000_0day
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/virtualbox-zero-day-vulnerability-details-and-exploit-are-publicly-available/

« Späť na zoznam