SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20181108-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco Stealthwatch Management Console zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkte Cisco Stealthwatch Enterprise, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v komponente Stealthwatch Management Console (SMC).
Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostrednictvom zasielania špecialne upravených HTTP požiadaviek získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.11.2018
CVE
CVE-2018-15394
Zasiahnuté systémy
Cisco Stealthwatch Enterprise Release 6.10.3.
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-smc-auth-bypass

« Späť na zoznam