SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20181206-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kubernetes API Server Vulnerability
Popis
Vývojári orchestrátora kontajnerov Kubernetes vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v API server komponente.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov pri nadväzovaní proxy spojenia a umožňuje vzdialenému autentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá na napadnutom systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.12.2018
CVE
CVE-2018-1002105
Zasiahnuté systémy
Kubernetes verzie staršie ako v1.10.11, v1.11.5, v1.12.3, v1.13.0-rc.1
Následky
Eskalácia privilégií, Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/3716411
https://www.cloudfoundry.org/blog/cve-2018-1002105/
https://elastisys.com/2018/12/04/kubernetes-critical-security-flaw-cve-2018-1002105/

« Späť na zoznam