SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20181207-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Zero-Day Vulnerability in Adobe Flash Player
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Flash Player, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nesprávnom spracovaní objektov v pamäti a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnej dobe aktívne zneužívaná útočníkmi. Doposiaľ známe útočné vektory využívajú na šírenie škodlivého obsahu špeciálne upravené dokumenty kancelárskych balíkov, ktoré útočníci rozosielajú obetiam prostredníctvom e-mailových správ.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.12.2018
CVE
CVE-2018-15982, CVE-2018-15983
Zasiahnuté systémy
Adobe Flash Player verzie staršie ako 32.0.0.101
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-42.html
https://brica.de/alerts/alert/public/1239188/adobe-flash-zero-day-exploited-in-the-wild/
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV180031

« Späť na zoznam