SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190108-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Laravel Voyager Zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostné výskumníci zverejnili informácie o bezpečnostnej zraniteľnosti v administrátorskom balíku Voyager pre redakčný systém Laravel.
Kritická zraniteľnosť spočíva v nesprávnom overovaní prípon súborov nahrávaných prostredníctvom media/upload skriptu a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju prostredníctvom podvrhnutie špeciálne vytvorených HTTP požiadaviek mohol zneužiť na nahratie a vykonanie škodlivého PHP kódu.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.01.2019
CVE
Zasiahnuté systémy
Laravel Voyager 1.1.3
Následky
Neoprávnená zmena v systéme
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame deaktivovať Voyager, sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/155133
https://packetstormsecurity.com/files/150971

« Späť na zoznam