SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190108-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zraniteľnosť v zariadeniach C-Data Technologies EPON CPE-WiFi
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o bezpečnostnej zraniteľnosti v zariadeniach C-Data Technologies EPON CPE-WiFi.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených HTTP požiadaviek mohol zneužiť na získanie administrátorského prístupu k zariadeniam.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.01.2019
CVE
CVE-2018-20512
Zasiahnuté systémy
C-Data Technologies EPON CPE-WiFi firmware verzie 2.0.4-x000
Následky
Neoprávnený prístup do systému, Eskalácia privilégií
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/155166
https://www.reddit.com/r/networking/comments/abu4kq/vulnerability_in_cdata_technologies_epon_cpewifi/

« Späť na zoznam