SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190108-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Webgalamb viacero zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v e-mailovom marketingovom softvéri Webgalamb.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.01.2019
CVE
CVE-2018-19509,CVE-2018-19510,CVE-2018-19511,CVE-2018-19512,CVE-2018-19513,CVE-2018-19514,CVE-2018-19515
Zasiahnuté systémy
Webgalamb verzie 6 a 7
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Bezpečnostné aktualizácie doposiaľ neboli vydané. Odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Zdroje
https://seclists.org/fulldisclosure/2019/Jan/15

« Späť na zoznam