SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190109-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft January 2019 Security Updates
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 49 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 7 je označených ako kritických.
Najvážnejšia kritická zraniteľnosť vo Windows DHCP klientovi umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených DHCP odpovedí vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.01.2019
CVE
CVE-2018-16, CVE-2018-16011, CVE-2019-0536, CVE-2019-0537, CVE-2019-0538, CVE-2019-0539, CVE-2019-0541, CVE-2019-0543, CVE-2019-0545, CVE-2019-0546, CVE-2019-0547, CVE-2019-0548, CVE-2019-0549, CVE-2019-0550, CVE-2019-0551, CVE-2019-0552, CVE-2019-0554, CVE-2019-0555, CVE-2019-0556, CVE-2019-0557, CVE-2019-0558, CVE-2019-0559, CVE-2019-0560, CVE-2019-0561, CVE-2019-0562, CVE-2019-0564, CVE-2019-0565, CVE-2019-0566, CVE-2019-0567, CVE-2019-0568, CVE-2019-0569, CVE-2019-0570, CVE-2019-0571, CVE-2019-0572, CVE-2019-0573, CVE-2019-0574, CVE-2019-0575, CVE-2019-0576, CVE-2019-0577, CVE-2019-0578, CVE-2019-0579, CVE-2019-0580, CVE-2019-0581, CVE-2019-0582, CVE-2019-0583, CVE-2019-0584, CVE-2019-0585, CVE-2019-0586, CVE-2019-0588, CVE-2019-0622
Zasiahnuté systémy
Internet Explorer
Microsoft Edge
Microsoft Windows
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
ChakraCore
.NET Framework
ASP.NET
Microsoft Exchange Server
Microsoft Visual Studio
Skype for Android
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/b4384b95-e6d2-e811-a983-000d3a33c573
https://www.cisecurity.org/advisory/critical-patches-issued-for-microsoft-products-january-8-2019_2019-003/
https://blog.rapid7.com/2019/01/08/patch-tuesday-january-2019/
https://threatpost.com/microsoft-issues-multiple-critical-patches-for-edge-browser/140652/

« Späť na zoznam