SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190109-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
Schneider Electric IIoT Monitor zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Schneider Electric vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt IIoT Monitor, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP požiadaviek získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.12.2018
CVE
CVE-2018-7835, CVE-2018-7836, CVE-2018-7837
Zasiahnuté systémy
Schneider Electric IIoT Monitor
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-354-03/
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-008-02
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/154678

« Späť na zoznam