SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190109-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Siemens CP1604 a CP1616 zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty CP1604 a CP1616, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania paketov na porte 23/TCP získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, prípadne spôsobiť zneprístupnenie služieb.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.01.2019
CVE
CVE-2018-13808, CVE-2018-13809, CVE-2018-13810
Zasiahnuté systémy
Siemens CP1604 a CP1616 verzie staršie ako 2.8
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Odporúčame tiež zablokovať telnet port 23/TCP, vypnúť integrovaný webový server, ktorý odporúčame zapínať iba v nevyhnutných prípadoch a aplikovať firewallové pravidlá.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-559174.pdf

« Späť na zoznam