SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190124-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Pivotal Software Spring zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Pivotal Software vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Spring Batch, Spring Web Services a Spring Integration, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených XML súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.01.2019
CVE
CVE-2019-3774, CVE-2019-3773, CVE-2019-3772
Zasiahnuté systémy
Spring Batch verzie staršie ako 3.0.10, 4.0.2, 4.1.1
Spring Web Services verzie staršie ako 2.4.4, 3.0.6
Spring Integration verzie staršie ako 4.3.19, 5.0.11, 5.1.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://pivotal.io/security/cve-2019-3774
https://pivotal.io/security/cve-2019-3773
https://pivotal.io/security/cve-2019-3772
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59505
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59500
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59501

« Späť na zoznam