SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190129-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Advantech WebAccess SCADA zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccess/SCADA, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bližšie nešpecifikované bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a následne v ňom vykonávať zmeny.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.01.2019
CVE
CVE-2019-6519, CVE-2019-6521, CVE-2019-6523
Zasiahnuté systémy
Advantech WebAccess SCADA verzie staršie ako 8.3.5
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-024-01

« Späť na zoznam