SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190205-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Aveva InduSoft Web Studio a InTouch Edge HMI kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Aveva vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty InduSoft Web Studio a InTouch Edge HMI, ktoré opravujú kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Bezpečnostné zraniteľnosti v komponente TCP/IP Server Task umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.02.2019
CVE
CVE-2019-6545, CVE-2019-6543
Zasiahnuté systémy
InduSoft Web Studio verzie staršie ako 8.1 SP3
InTouch Edge HMI 2017 verzie staršie ako Update
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://sw.aveva.com/hubfs/assets-2018/pdf/security-bulletin/SecurityBulletin_LFSec133.pdf

https://www.tenable.com/security/research/tra-2019-04

« Späť na zoznam