SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190207-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10
Identifikátor
Kunbus PR100088 Modbus Gateway kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Kunbus vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PR100088 Modbus Gateway, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciu bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.02.2019
CVE
CVE-2019-6527, CVE-2019-6529, CVE-2019-6533
Zasiahnuté systémy
PR100088 Modbus gateway verzie staršie ako 1.1.13166 resp. Release R02
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-036-05

« Späť na zoznam