SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190207-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10
Identifikátor
OpenMRS kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári platformy OpenMRS vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov zasiahnutým systémom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.02.2019
CVE
CVE-2018-19276
Zasiahnuté systémy
OpenMRS verzie staršie ako 2.1.4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://www.bishopfox.com/news/2019/02/openmrs-insecure-object-deserialization/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/156562

« Späť na zoznam