SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190207-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HPE Intelligent Management Center 0day zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických Oday zraniteľnostiach v produkte HPE Intelligent Management Center.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.02.2019
CVE
Zasiahnuté systémy
Intelligent Management Center
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise doposiaľ nevydala aktualizácie zraniteľných systémov. Odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým zariadeniam a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Zdroje
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-161/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-163/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-164/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-165/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-166/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-167/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-168/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-169/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-170/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-171/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-172/

« Späť na zoznam