SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190207-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Google Android kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú 41 rôznych bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie sú kritické bezpečnostné zraniteľnosti vvo Frameworku, v jadre systému a v Qualcomm komponentoch, ktoré by mohol vzdialený, neautentifikovaný útočník prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov zneužiť na vykonanie škodlivého kódu v kontexte privilegovaného procesu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.02.2019
CVE
CVE-2016-6684, CVE-2017-17760, CVE-2017-18009, CVE-2018-10879, CVE-2018-11262, CVE-2018-11268, CVE-2018-11275, CVE-2018-11280, CVE-2018-11289, CVE-2018-11820, CVE-2018-11845, CVE-2018-11864, CVE-2018-11921, CVE-2018-11931, CVE-2018-11932, CVE-2018-11935, CVE-2018-11938, CVE-2018-11945, CVE-2018-11948, CVE-2018-13900, CVE-2018-13904, CVE-2018-13905, CVE-2018-5268, CVE-2018-5269, CVE-2018-5839, CVE-2018-6267, CVE-2018-6268, CVE-2018-6271, CVE-2019-1986, CVE-2019-1987, CVE-2019-1988, CVE-2019-1991, CVE-2019-1992, CVE-2019-1993, CVE-2019-1994, CVE-2019-1995, CVE-2019-1996, CVE-2019-1997, CVE-2019-1998, CVE-2019-1999, CVE-2019-2000, CVE-2019-2001
Zasiahnuté systémy
Operačný systém Android so Security Patch Levels staršími ako 2019-02-01
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov, nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky a neinštalovali neoverené aplikácie.
Zdroje
https://source.android.com/security/bulletin/2019-02-01.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-android-os-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2019-015/

« Späť na zoznam