SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190212-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PHP viacero zraniteľností
Popis
Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá rieši viacero chýb a bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti by vzdialený, neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.02.2019
CVE
Zasiahnuté systémy
PHP verzie staršie ako 7.2.15
PHP verzie staršie ako 7.3.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
http://php.net/ChangeLog-7.php#7.2.15
http://php.net/ChangeLog-7.php#7.3.2
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-php-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2019-016/

« Späť na zoznam