SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache JMeter zraniteľnosť
Popis
Vývojári Apache JMeter vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi nadviazať RMI spojenie a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.03.2019
CVE
CVE-2019-0187
Zasiahnuté systémy
Apache JMeter verzie staršie ako 5.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/jmeter-user/201903.mbox/%3CCAH9fUpaUQaFbgY1Zh4OvKSL4wdvGAmVt%2Bn4fegibDoAxK5XARw%40mail.gmail.com%3E
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59728

« Späť na zoznam