SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
rssh kritické zraniteľnosti
Popis
Vývojári linuxového nástroja rssh vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá rieši kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.02.2019
CVE
CVE-2019-3463, CVE-2019-3464
Zasiahnuté systémy
rssh (pre Debian verzie staršie ako 2.3.4-4+deb8u2.)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/02/msg00007.html
https://tracker.debian.org/news/1026713/accepted-rssh-234-5deb9u2-source-amd64-into-stable-embargoed-stable/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-3464
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59727
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59726

« Späť na zoznam