SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Poppler kritické zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v pdf knižnici Poppler. Bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii CairoRescaleBox.cc downsample_row_box_filter je spôsobená nesprávnymi operáciami s pamäťou a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.03.2019
CVE
CVE-2019-9631
Zasiahnuté systémy
Poppler 0.74 (využívaný v Evince, FlaxPDF, LibreOffice 4.x, Inkscape, Okular a iných)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Vývojári produktu doposiaľ nevydali bezpečnostné aktualizácie. Odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu. Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://gitlab.freedesktop.org/poppler/poppler/issues/736/
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59748

« Späť na zoznam