SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PHP viacero zraniteľností
Popis
Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá rieši viacero chýb a bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v EXIF komponente by vzdialený, neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.03.2019
CVE
CVE-2019-9637, CVE-2019-9638, CVE-2019-9639, CVE-2019-9640, CVE-2019-9641
Zasiahnuté systémy
PHP verzie staršie ako 7.3.3
PHP verzie staršie ako 7.2.15
PHP verzie staršie ako 7.1.27
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
http://php.net/ChangeLog-7.php#7.3.3
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9637
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9638
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9639
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9640
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-9641

« Späť na zoznam