SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190312-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9
Identifikátor
Pixar Renderman zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produkte Pixar Renderman.
Bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii Dispatch je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.03.2019
CVE
CVE-2019-5015
Zasiahnuté systémy
Renderman 22.3.0 pre Mac OS X
Následky
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Výrobca doposiaľ nevydal opravy softvéru. Odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Zdroje
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2019-0773
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/157921

« Späť na zoznam