SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190315-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Adobe Digital Editions zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Digital Editions, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.03.2019
CVE
CVE-2019-7095
Zasiahnuté systémy
Adobe Digital Editions staršie ako 4.5.10.186048
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali súbory z neznámych zdrojov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adobe-releases-march-2019-security-fixes-for-photoshop-cc-and-digital-editions/
https://helpx.adobe.com/security/products/Digital-Editions/apsb19-16.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158016

« Späť na zoznam