SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190315-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Bezpečnostné zraniteľnosti produktov Microsoft
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 64 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 17 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie kritické zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dve zo zraniteľností sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.03.2019
CVE
CVE-2019-0592, CVE-2019-0603, CVE-2019-0609, CVE-2019-0611, CVE-2019-0612, CVE-2019-0614, CVE-2019-0639, CVE-2019-0665, CVE-2019-0666, CVE-2019-0667, CVE-2019-0678, CVE-2019-0680, CVE-2019-0682, CVE-2019-0683, CVE-2019-0689, CVE-2019-0690, CVE-2019-0692, CVE-2019-0693, CVE-2019-0694, CVE-2019-0695, CVE-2019-0697, CVE-2019-0698, CVE-2019-0701, CVE-2019-0726, CVE-2019-0746, CVE-2019-0748, CVE-2019-0754, CVE-2019-0756, CVE-2019-0757, CVE-2019-0761, CVE-2019-0763, CVE-2019-0765, CVE-2019-0766, CVE-2019-0768, CVE-2019-0769, CVE-2019-0770, CVE-2019-0771, CVE-2019-0772, CVE-2019-0773, CVE-2019-0774, CVE-2019-0777, CVE-2019-0778, CVE-2019-0779, CVE-2019-0783, CVE-2019-0784, CVE-2019-0797, CVE-2019-0798, CVE-2019-0808, CVE-2019-0809, CVE-2019-0816
Zasiahnuté systémy
Adobe Flash Player
Internet Explorer
Microsoft Edge
Microsoft Windows
Microsoft Office and Microsoft Office SharePoint
ChakraCore
Team Foundation Server
Skype for Business
Visual Studio
NuGet
Azure
Windows DHCP Client
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/ac45e477-1019-e911-a98b-000d3a33a34d
https://www.cisecurity.org/advisory/critical-patches-issued-for-microsoft-products-march-12-2019_2019-029/
https://www.zerodayinitiative.com/blog/2019/3/12/the-march-2019-security-update-review
https://www.tripwire.com/state-of-security/vulnerability-management/vert-alert-march-2019-patch-tuesday/

« Späť na zoznam