SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190315-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco Common Services Platform Collector (CSPC) zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Common Services Platform Collector, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.03.2019
CVE
CVE-2019-1723
Zasiahnuté systémy
Cisco Common Services Platform Collector verzie staršie ako 2.7.4.6. a 2.8.1.2.
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190313-cspcscv

« Späť na zoznam