SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190318-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
WordPress zraniteľnosť
Popis
Vývojári redakčného systému WordPress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej Cross Site Request Forgery (CSRF) ochrane. Útočník tak môže na zraniteľnú webstránku pridať komentár obsahujúci odkaz so škodlivým obsahom. V prípade, že administrátor stránky navštívi takýto odkaz, útočník môže prostredníctvom Cross-site Scripting (XSS) útoku vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Proof of Concept kód je voľne dostupný na internete.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.03.2019
CVE
CVE-2019-9787
Zasiahnuté systémy
WordPress verzie staršie ako 5.1.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wordpress.org/news/2019/03/wordpress-5-1-1-security-and-maintenance-release/
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59784
https://thehackernews.com/2019/03/hack-wordpress-websites.html

« Späť na zoznam