SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190604-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Bosch Smart Home Controller zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Bosh vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Bosh Smart Home Controller, ktorá opravuje viaceré zraniteľnosti. Najzávažnejšia zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a vykonávať v ňom neoprávnené zmeny.
Dátum prvého zverejnenia varovania
29.05.2019
CVE
CVE-2019-11601, CVE-2019-11602, CVE-2019-11603, CVE-2019-11891, CVE-2019-11892, CVE-2019-11893, CVE-2019-11894, CVE-2019-11895, CVE-2019-11896, CVE-2019-11897
CVE
Zasiahnuté systémy
Bosch Smart Home Controllers verzie staršie ako 9.8.907
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-SA-662084.html

« Späť na zoznam