SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190409-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Portainer zraniteľnosť
Popis
Vývojári Portainer vydali aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístupk citlivým údajom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.04.2019
CVE
CVE-2018-19466
CVE
Zasiahnuté systémy
Portainer verzie staršie ako 1.20.0
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://github.com/portainer/portainer/releases/tag/1.20.0
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59882

« Späť na zoznam