SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190409-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Nagios XI viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Nagios vydala aktualizáciu na svoj sieťový monitorovací systém Nagios XI, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať SQL injekciu
a získať tak neoprávnený prístup k citlivým údajom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.04.2019
CVE
CVE-2019-9165, CVE-2019-9166, CVE-2019-9167
CVE
Zasiahnuté systémy
Nagios XI verzie staršie ako 5.5.1.1
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.nagios.com/downloads/nagios-xi/change-log/
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59901
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59903
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59904

« Späť na zoznam